Kapcsolat

ÁCS-I AUTÓS KER. ÉS SZOLG. KFT. Székhely: 2330 Dunaharaszti, Fő út 83.
Telephely: 2344 Dömsöd, Tassi út 8.
Tel/fax: (06-24) 531-290
(06-24) 531-300
Mobil: (06-20) 950-5424
(06-20) 915-9565
(06-30) 934-9339
E-mail: acsiharaszti@invitel.hu

ÁSZF

Kérjük látogatóinkat, hogy vásárlást megelőzően olvassák el az eladóra illetve vevőre vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket!

Általános szerződési feltételek
A jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény, a Kormány 45/2014. (II.26.) Kormányrendelete a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések szabályairól, valamint a hatályos egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével készült.

Jelen ÁSZF 2014.06.15. napjától határozatlan ideig hatályos.

Jelen ÁSZF az Ács-i! Autós Kft. által üzemeltett www.acsiautos.hu internetes honlapon hozzáférhető és áttanulmányozható. Az Ács-i! Autós Kft. által forgalmazott termék(ek) megrendelésével a vásárló jelen Általános Szerződés Feltételeket tudomásul veszi és magára nézve is kötelezőnek fogadja el.

Cég neve: Ács-i! Autós Korlátolt Felelősségű Társaság
Cég képviselője: Ács Balázs
Székhely: 2330 Dunaharaszti Fő út 83
Telephely: 2344 Dömsöd Tassi út 8.  
Adószám: 13275411-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-098962
Nyilvántartást vezető bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Bankszámlaszám: 11742214-20012247 OTP Bank Nyrt.

Felek elnevezése a jelen Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban ÁSZF):A jelen szolgáltatás szerinti ELADÓ, Szolgáltató: Ács-i! Autós Kft., a szolgáltatás igénybe vevője: VEVŐ.

I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK:

I/1. Az ELADÓ webáruházában található termékeket az áruházban feltüntetett telefonon, e-mailen, személyesen vagy Interneten keresztül vásárolhatja meg.
I/2. A weboldalon szereplő árak internetes rendelés esetén automatikusan érvényesek, minden más esetben hivatkozni kell az oldalon feltüntetett árra.

I/3. Az ELADÓ webáruházában történő vásárlás feltétele a VEVŐ érvényes megrendelésének küldése.
I/4. A Felek között, írásban, elektronikus úton létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül. A szerződés dokumentumai a VEVŐ vételi ajánlata (rendelés) és a Szolgáltató visszaigazolása. A szerződés nyelve magyar. A létrejött szerződéseket a web áruház nem iktatja, és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető. A vásárlások tényét számlával kell igazolni vitás esetekben.
I/5. A VEVŐ tudomásul veszi, hogy a webáruházunkban végrehajtott megrendelés következményeként közötte és az ELADÓ között, a megrendelt termékre adás-vételi, ill. szállítási szerződés jön létre.

II. REGISZTRÁCIÓ

II/1. A VEVŐ nem köteles regisztrálni a vásárlás megkezdése előtt.  A VEVŐ regisztrációja során megadott téves adatokért, és azokból adódó károkért semmilyen formában nem vállalunk felelősséget a hibás adatokból eredő esetleges téves teljesítésért.

III. TERMÉKEK, KÖLTSÉGEK, ÁRAK

III/1. Az eladásra felkínált áruk jellemzőit a konkrét árucikk mellett, az árucikk információs oldaláról tudhatja meg részletesen. A mindenkori vételár, vagyis az áruért a fogyasztói forgalomban fizetendő bruttó ár az információs oldalon az áru mellett van feltüntetve, mely magában foglalja az általános forgalmi adó és az árut terhelő más adók, illetve egyéb fizetési kötelezettségek összegét is.
III/2. A termék vételárának kifizetése futár általi szállításkor utánvétellel illetve előre utalással, az ELADÓ telephelyén történő átvételkor készpénzfizetéssel, átutalással történik.
III/3. A VEVŐ kötelessége a vételár választott fizetési mód szerinti megfizetése. A választott fizetési módtól a VEVŐ csak az ELADÓ előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a kiszállított termék vételárát a VEVŐ nem tudja megfizetni, vagy az áru az ELADÓnak fel nem róható okból nem adható át, a VEVŐ köteles az ELADÓnak megfizetni a megrendeléssel és szállítással kapcsolatos költségeit.
III/4. A termék vételárának megfizetése egyeztetést követően előre történő átutalással is történhet. A vételár ELADÓ számlájára történő beérkezését követően a termék átvehető. Az előre átutalással történő fizetéskor ELADÓ e-mailben számlamásolatot küld, amely alapján a banki átutalás megtörténhet. Az eredeti számlát a VEVŐ az eszköz kézhezvételekor kapja meg.
III/5. Ha a VEVŐ kiszállítást kér és készpénzzel egyenlíti ki a vételárat, akkor a VEVŐ a termék vételárát és a szállítási költséget az ELADÓnak vagy ELADÓ megbízottjának számla ellenében fizeti meg a termék átvételekor. A házhozszállítás díját külön tarifatáblázat tartalmazza.
III/6. A raktáron nem lévő termék esetén a feltüntetett árak és szállítási idők tájékoztató jellegűek, az aktuális beszerzési lehetőségektől is függenek. Az ELADÓ nem felelős az árazási vagy egyéb hibákért, és fenntartja a jogot a félreértésen alapuló megrendelések törlésére.
III/7. ELADÓ az árváltoztatás jogát fenntartja. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállal. A termékek paraméterinek eltérése esetén a gyártó hivatalos oldalán közzétett paraméterek érvényesek. Az árlistát és a készlet jelzését naponta frissíti, de annak mindenkori tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal. A feltüntetett adatokat tekintsék tájékoztató jellegűnek!
III/8. Garanciális ügyintézés (termék csere) a házhozszállítással megrendelt termékek esetében az eredeti okmányok (számla, garancialevél) bemutatása mellett történik.

Átvételkor a Megrendelő kötelessége a csomagban szereplő tételek ellenőrzése a futár jelenlétében, a csomag átvételét követően utólagos reklamációt hiányzó tételre hivatkozva nem fogadunk el!

IV. RENDELÉS ÉS A SZÁLLÍTÁS FELTÉTELEI

IV/1. A VEVŐ a konkrét termék kiválasztásával adja meg a rendelését. A rendelés feladásakor a termék átvételének módját, ill. a szállítással kapcsolatos lehetőségeket is meg kell adni.
IV/2. A weboldalon szereplő árak internetes rendelés esetén automatikusan érvényesek, minden más esetben hivatkozni kell az oldalon feltüntetett árra.

IV/3. Az ELADÓ a rendelést legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja. A visszaigazolással jön létre a szerződés. A visszaigazolás 48 órán túli elmaradása esetén a VEVŐ vételi ajánlati kötöttsége automatikusan megszűnik.
IV/4. A VEVŐ köteles a kiszállítás/átvétel időpontjában a szállítási kiszerelést (bontatlan gyári csomagolás, jótállási jegy megléte) tételesen ellenőrizni és hiánytalan mennyiségi teljesítés esetén az átvételi elismervényt (számla, szállítólevél) aláírni. Ezt követően mennyiségre vonatkozó reklamációkat az ELADÓ nem fogad el.
IV/5. Amennyiben az ELADÓ az árut a létrejött szerződés rendelkezései szerint kiszállítja, a kiszállítást megelőzően értesítést küld a VEVŐnek a konkrét kézbesítés időpontjáról, a megrendelésben megadott elérhetőségeken. A VEVŐ felelőssége gondoskodni arról, hogy az adott időszakban a csomag átvételét biztosítsa, vagy a rendelés kiszállítását megelőző 24 órán belül visszajelezzen, ha a szállítás időpontja nem megfelelő számára.
IV/6. Amennyiben az áru kiszállítás során a kézbesítés sikertelen, ennek tényéről az ELADÓ értesítést hagy, majd legfeljebb egy alkalommal ismét kísérletet tesz az áru kiszállítására. A VEVŐnek felróható sikertelen kiszállítás költségét a VEVŐ tartozik viselni.
IV/7. Az ELADÓ a szerződés teljesítésekor, azaz a termék VEVŐ általi átvételekor adja át a VEVŐ részére a részletes számlát, továbbá új termék esetén a Jótállási jegyet. A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a VEVŐre akkor száll át, amikor VEVŐ a megrendelt terméket átvette.  

V. A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA-PANASZKEZELÉS

V/1. A VEVŐnek a termék átvételétől 14 naptári nap áll rendelkezésére, hogy minden következmény nélkül elálljon a vásárlástól, az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles saját költségén visszajuttatni az árut az ELADÓhoz . Ebben az esetben az ELADÓ a normál fuvarozási díjat köteles visszatéríteni a fogyasztónak, az emelt díjú fuvarozásból eredő többletköltséget az ELADÓ nem köteles visszatéríteni a VEVŐNEK.

V/2. Amennyiben VEVŐ a vásárlástól a termék átvételét követően kíván elállni, abban az esetben a terméket eredeti, sértetlen állapotban kell visszaküldeni címünkre. Utánvéttel vagy postával visszaküldött csomagokat módunkban áll átvenni! Az Ács-i! Autós Kft. kizárólag sérülésmentes, hiánytalan termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni.

V/3. Az elállási jog gyakorlásával kapcsolatosan felmerülő költségek a vásárlót terhelik. Az ELADÓ követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

V/4. Amennyiben a visszaküldött csomag a fenti feltételek mindegyikének megfelel, a Ács-i! Autós Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a VEVŐ által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon vagy a fogyasztó beleegyezésével más fizetési módon téríti vissza.

V.5 Az ELADÓ legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, de mindaddig visszatarthatja az összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem juttatja.

A VEVŐ nem jogosult elállási jogát gyakorolni a szerzői jogi védelem alatt álló termékek (például: hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver, stb.) példányaira vonatkozóan, ha a termék eredeti csomagolását felbontotta.

V/6. Az elállás joga nem gyakorolható olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza

 

PANASZKEZELÉS

Panasz esetén fordulhatnak hozzánk személyesen, e-mailben ( acsiharaszti@invitel.hu) vagy postai úton (2330 Dunaharaszti, Fő út 83.), valamint az alábbiakban részletezett békéltető testületnél.
Az e-mailben vagy postai úton elküldött panaszra legkésőbb 15 napon belül kötelesek vagyunk írásban válaszolni, és ha a panaszt nem tartjuk jogosnak, kötelesek vagyunk azt megindokolni. Az üzletben közölt szóbeli panaszt az eladónak haladéktalanul ki kell vizsgálnia, és ha nem fogadja el igényünket, akkor köteles a panaszról jegyzőkönyvet felvenni, majd azt 15 napon belül érdemben megválaszolni.
Minden szerződéssel kapcsolatos jogvitában – békéltető testülethez vagy bírósághoz is lehet fordulni.
A termék meghibásodása esetén az általános garanciális és szavatossági szabályok alapján első körben javítás vagy kicserélés követelhető, másodlagosan pedig árleszállítás is kérhető.

Pest Megyei Békéltető Testület
1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
Telefon/Fax:(+36-1) 269-0703
E-mail cím:
pmbekelteto@pmkik.hu
Levelezési cím: Pest Megyei Békéltető Testület 1364 Budapest, Pf.:81

 

VII. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA, KIZÁRÁSA

VII/1. Az acsiautos.hu weboldalt az Ács-i! Autós Kft. üzemelteti és ellenőrzi.

VII/2. Az Ács-i! Autós Kft-től interneten történő vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátinak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai adottságokra és a felmerülő hibákra.

VII/3. Az ELADÓ semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt körülményekért, tényekért, bármilyen okból is jelentkeznek, ill. következtek be:

• az Interneten küldött és/vagy fogadott, nem a Szolgáltatótól származó bármilyen adat okozta problémákért;

• az Internetes hálózat bármilyen működési hibájáért, ami megakadályozza az Ács-i! Autós Kft. web áruházának akadálytalan működését és a vásárlást;

• bármilyen adatvesztésért;

• bármely, a folyamatban alkalmazott szoftver nem megfelelő működésének következményeiért;

• a szolgáltató hálózatban bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményeiért.

VII/3. Az ELADÓ bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen oldalakon található anyagokat vagy a bennük feltüntetett termékeket és árakat.

VIII. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

VIII/1. A VEVŐ személyes adatainak felhasználása/adatkezelése az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. A VEVŐ mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani.

VIII/2. Az ELADÓ a VEVŐ adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás sem egyéb célra - a VEVŐ kifejezett hozzájárulása hiányában - nem jogosult.

VIII/3. A VEVŐ kifejezett tiltó rendelkezése hiányában az Ács-i! Autós Kft-nek megengedett a tájékoztatás küldése akcióiról és újdonságairól a regisztrációnál megadott postai címen ill. e-mail címen.

VIII/4. A terméket eredeti, sértetlen állapotában szükséges az eredeti számlával együtt - 8 munkanapon belül visszaküldeni a számlán szereplő elérhetőségre. A termék vételára a csomag beérkezését követően kerül visszautalásra azon bankszámlaszámra, amelyet az előzetes írásbeli jelzésnek tartalmaznia kell.

A gazdálkodó szervezet azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Nem rendeltetésszerű használat, mely esetben az áru újbóli értékesítésre nem kerülhet. Az elállás joga nem gyakorolható olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján
A melléklet az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi.

Melléklet
A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató
1. Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön az Ács-i! Autós Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő 2, de legfeljebb egy év.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Ács-i! Autós Kft.  vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
2. Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
3. Jótállás
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Hibás teljesítés esetén/ PTK 305.§ / kijavítást, kicserélést, árleszállítást kérhet vagy eláll Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. §-ában foglaltak szerint egy év, ami a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy – ha az üzembe helyezést forgalmazó vagy annak megbízottja végzi - az üzembe helyezés napjával kezdődik. A fentebbi rendeletben nem szereplő termékekre 6 hónap.
Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.